Chirurgie

CHIRURGIE

De praktijk beschikt over gasanesthesie om de operaties zo veilig mogelijk te laten verlopen. Wanneer uw dier in goede gezondheid verkeert, kan voor kleine ingrepen gebruik gemaakt worden van injectie anesthesie. Tijdens de operatie wordt de hartslag nauwkeurig in het oog gehouden door middel van een pulse-oximeter. Verder beschikt de praktijk ook over een apparaat dat de ademhaling monitort. In de praktijk kunnen castraties, sterilisaties, wegnamen van massa’s,… uitgevoerd worden. Soms wordt er met een collega dierenarts samengewerkt bij meer ingewikkelde procedures.

Praktisch:

  • Uw dier moet nuchter zijn (gedurende 8 uur niets gegeten hebben). Opmerking: konijnen mogen niet nuchter zijn.
  • Drinken wordt enkele uren voor de operatie weggenomen.
  • Uw dier wordt de avond ervoor of de ochtend van de operatie binnen gebracht.
  • Zorg dat hij/zij eerst nog een plasje en behoeften heeft kunnen doen vooraleer binnenkomst.
  • Na de operatie wordt contact opgenomen met de eigenaar en wordt afgesproken wanneer u uw dier terug kunt ophalen.
  • Bij het ophalen van uw dier wordt er een zorgfiche meegegeven.