Vaccinatie

Vaccinatie konijn

Het vaccineren van hobbykonijnen is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. Er zijn immers 2 gevaarlijke virale ziekten die bijna altijd de dood tot gevolg hebben wanneer hiertegen niet gevaccineerd werd.

 Waartegen vaccineren?

  • Myxomatose: wordt veroorzaakt door een virus behorende tot de pokkenvirussen. Het virus wordt verspreid door bloedzuigende insecten (bv konijnenvlo, muggen), maar kan ook overgedragen worden door besmette konijnen en materialen. Voorkom dus het contact tussen wilde konijnen en uw konijn. Enkele dagen tot 2 weken na de besmetting treden de eerste klinische symptomen op. De oogleden zwellen op en het konijn gedraagt zich wat minder actief. Verder treden er zwellingen (=myxomen) op de kop, het aangezicht, de oren en rond de anus op. De oogleden zijn zo gezwollen dat het konijn niet meer kan zien. Buiten het warm aanvoelen van het konijn kan er ook snot ontstaan dat kan evolueren tot een longontsteking. De ziekte is moeilijk te behandelen, dus vaccineren blijft de boodschap!
  • RHD (=Rabbit Haemorrhagic Disease): deze ziekte wordt veroorzaakt door een calicivirus. Het virus wordt uitgescheiden in urine, uitwerpselen en via luchtwegen van besmette konijnen en kan gedurende maanden overleven in de omgeving. Het kan ook verspreid worden via besmette materialen, insecten en zelfs vers geplukt gras. Na 1 tot 3 dagen kunnen de eerste ziekteverschijnselen optreden. Het konijn is suf, heeft geen eetlust, kan koorts hebben en heeft veel pijn. De dieren sterven meestal binnen de 12-36 uur. Soms kan net voor de dood een bloederige uitvloei t.h.v. de neus gezien worden. Ook kan een konijn sterven zonder klinische symptomen te hebben getoond. De ziekte is praktisch niet te behandelen, laat daarom steeds uw konijn vaccineren.

Praktisch: Vaccinatieschema

  • Vanaf de leeftijd van 5 weken mag gevaccineerd worden.
  • Jaarlijkse hervaccinatie 

Opmerking: Er bestaan vaccins die gelijktijdig voor beide ziekten beschermen. Na vaccinatie kan op de plaats van de injectie een kleine pijnloze zwelling ontstaan die na 3 weken