Voorschriften en attesten

  • Voorzie voldoende voorraad medicatie tot uw volgend consult.
  • Tussendoor worden er geen voorschriften meer gegeven.
  • In te vullen attesten worden enkel tijdens een raadpleging verschaft.
  • Uw huisarts mag enkel attesten schrijven dei stroken met de waarheid.